Хаяг
Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 11-р хороо, Их монгол улсын гудамж, “Deluxe Marshall Village” хотхон

Ажлын цаг
 09.00-19.00
 10.00-18.00

Борлуулалтын албаны дарга
 9191 8226

Реалтор
 8811 3067
 9111 4064
 8811 4186
 9999 7063

Утас
 7011 9919

:  deluxe_marshalltown@yahoo.com
:  DeluxeMarshallVillage
:  DeluxeMarshallVillage